تاریخ : ۱۳۹۷/۰۷/۲۴      سرویس : تولید تحریریه مرکزی

    


یک صبح و یک سلام در رادیو دری برون مرزی

کد خبر : 10655 تعداد بازدید : 4256 تاریخ خبر : ۱۳۹۱/۱۱/۰۳   ساعت خبر : ۱۱:۵۳

"یک صبح، یک سلام " عنوان برنامه ای است از رادیو دری برون مرزی که مناسبت های ملی و مذهبی مرتبط با جمهوری اسلامی ایران و افغانستان را بررسی می کند.


به گزارش روابط عمومی رسانه ملی؛ این برنامه رادیویی كه بیشتر مسائل سیاسی - اجنماعی را شامل می شود  در نوبت صبحگاهی برای شنوندگان رادیو دری مشهد پخش می شود.

در برنامه "یك صبح، یك سلام "مخاطبان می توانند از طریق پیامك نظرات خود را در حوزه  شبه قاره و شرق آسیا به  ویژه  افغا نستان و مناطق دری زبان بیان كنند.

«سیمین حسن زاده» تهیه كننده،عطایی وعلوی نویسنده و حسن زاده و حسینیان گویندگی این برنامه را بر عهده دارند.

طنز رادیویی در رادیو دری  برون مرزی "چندك و قتقتك" عنوان برنامه ای رادیویی است كه مسائل روز جهان و افغانستان را در قالب طنز تشریح می كند.

این برنامه طنز رادیویی روزهای جمعه در نوبت عصرگاهی با پخش سرود ، نمایش ، بازی با  كلمات و فرهنگ عامه محیط مفرحی را برای شنوندگان رادیو دری فراهم كرده است.

«فضه موسوی» تهیه كننده  و« قاسم موحد»گوینده این برنامه رادیویی هستند.

برنامه "چندك و قتقتك" مخاطبان زیادی خصوصاً شنوندگان افغانی دارد.


۱۳۹۱/۱۱/۰۳
چاپ خبر     

    
© 2012 - pririb.ir - <Powered BY YIP> Contact us :epr@irib.ir