تاریخ : ۱۳۹۷/۰۷/۰۲      سرویس : تولید تحریریه مرکزی

    

رادیو از منظر دكتر محمدحسین سروش
«تا گوش هست رادیو هم هست»

کد خبر : 31081 تعداد بازدید : 7393 تاریخ خبر : ۱۳۹۳/۰۲/۱۴   ساعت خبر : ۰۹:۵۶

دکتر محمد حسین سروش، مدرس دانشگاه گفت، جشنواره‌های ملی و بین‌المللی حلقه‌ای است از زنجیره فعالیت‌های ملی رادیوها، صدا صدای یک نظام بزرگ و مردم بزرگ است.


دكتر محمد حسین سروش ضمن اشاره به جایگاه رادیو گفت، رادیو اصولی دارد كه تغییر ناپذیر است، رادیو در ادامه گوش انسان است. تا گوش هست رادیو هم هست. بین حواس انسان گوش نزدیكترین فاصله را با فطرت دارد. پس برنامه ساز نمی تواند هیچگاه این اصل را فراموش كند. اما عصر امروز عصر رقابت‌های رسانه‌ای است و رسانه‌های دیگر آماده و در حال رقابت با این رسانه هستند این مسئله برنامه‌سازان رادیو را هوشیارتر می‌كند تا بدانند مردم رسانه‌های دیگری نیز در دست دارند و باید به فكر برنامه‌سازی هوشمند باشند، عصر عصر هوشمندی برنامه‌سازی است تا مخاطب را در حداقل زمان تسخیر كند و البته نگه دارد.

 وی درخصوص تخصصی سازی شبكه‌های رادیویی گفت، چون تخصص ها در زندگی مردم قاب بندی می شود رادیو باید به ابعاد نیاز مردم توجه كند. تعدد رادیوها یعنی تعدد نیازهای مردم. فكر امروز یك فكر تخصصی است یعنی باید تخصصی كاركرد ولی برای جذب مخاطب و رقابت با رسانه های دیگر نباید به ارزش‌های جامعه از جمله زبان اهانت شود، موسیقی عفاف داشته باشد، زبان ملی عفاف داشته باشد، شعر باید همسو با حیای ملی باشد و آموزنده.

 دكتر سروش درخصوص برگزاری جشنواره بین المللی رادیو خاطر نشان كرد، جشنواره‌های ملی و بین المللی حلقه ای است از زنجیره فعالیت‌های ملی رادیوها، صدا صدای یك نظام بزرگ و مردم بزرگ است. باید در این عرصه پر رقابت، رادیو گفتنی داشته باشد. برنامه‌سازهای ما باید با همتای خود در دنیا رقابت كنند، صدای خوب صدایی است كه بتواند اصیل‌ترین ارزش‌های معنوی و فرهنگی ما را به گوش جهانیان با ابزار رادیو برساند؛ البته جشنواره به برنامه‌ساز این امكان را می دهد تا خودش را به سطح بالاتر برساند تا همتای برنامه سازان جهانی شود جشنواره چراغ سبزی است برای حركت بیشتر، نقطه پایانی برای یك برنامه ساز نیست جشنواره نباید هدف نهایی یك برنامه ساز باشد.


۱۳۹۳/۰۲/۱۴
چاپ خبر     

    
© 2012 - pririb.ir - <Powered BY YIP> Contact us :epr@irib.ir