تاریخ : ۱۳۹۷/۰۹/۱۹      سرویس : تولید تحریریه مرکزی

    


طرحي نو در اندازيم

کد خبر : 82889 تعداد بازدید : 1516 تاریخ خبر : ۱۳۹۶/۰۶/۰۵   ساعت خبر : ۱۱:۳۲

همايش ايده هاي نوين رسانه اي در فضاي مجازي به همت معاونت فضاي مجازي سازمان،امروز برگزار مي شود. هفته نامه صدا و سيما با برخي از مديران در باره موضوع اين همايش گفت و گو كرده است.


به گزارش روابط عمومي رسانه ملي، رضا قديمي معاون فضاي مجازي سازمان درباره اين همايش مي‌گويد: با توجه به اينكه كاركنان سازمان در حوزه محتوا در رسانه تخصص دارند و در اين زمينه كار كرده‌اند و به آن علاقه‌مندند و با توجه به فعاليت معاونت فضاي مجازي در اين زمينه، همايش ايده‌هاي نوين رسانه‌اي براي بهره‌مندي از چنين  ظرفيتي طراحي شده‌است. اين همايش در محورهاي محتوا و سرويس، توزيع، كاربر، بازاريابي محتوا و مديريت رسانه در فضاي مجازي برگزار مي‌شود.

معاون فضاي مجازي سازمان در زمينه طرح‌هايي كه به دبيرخانه اين همايش رسيده است، مي‌گويد: تا‌كنون طرح‌هاي خوبي به دبيرخانه رسيده و از ميان آن‌ها چند طرح براي قدرداني در همايش انتخاب شده‌است. وي در زمينه ارتباطي كه با همكاران در اين زمينه برقرار شده است، مي‌گويد: اين ارتباط بايد حفظ و تثبيت شود و معاونت براي حفظ آن راهبردهايي در نظر گرفته است كه به فراخور موقعيت اجرا مي‌شود.

قديمي، راه‌اندازي نظام نوآوري و سايت آن را گام بعدي معاونت براي استفاده از پيشنهادها و طرح‌هاي نو همكاران اعلام مي‌كند كه ارتباط مؤثري ميان مديريت و نيروهاي سازمان برقرار خواهد كرد. وي مي‌افزايد: معاونت فضاي مجازي به‌عنوان پيشرو در اين حوزه، با مشاركت تمام بخش‌هاي سازماني  اين كار را شروع كرده است.

**شناسايي نيروهاي خلاق سازمان در زمينه فضاي مجازي

ملاموسي‌زاده، مديركل برنامه‌ريزي و نظارت معاونت فضاي مجازي و دبير همايش «ايده‌هاي نوين رسانه‌اي در فضاي مجازي»، نيز  هدف از برگزاري اين همايش را  شناسايي نيروي انساني خلاق در رسانه ملي بيان مي‌كند و مي‌گويد: هدف ديگر، ايجاد انگيزه و نشاط در ميان كاركنان  و شناسايي طرح‌ها و فكرها‌‌‌‌‌‌‌‌ي برتر براي اجرا در حوزه فضاي مجازي است.

كميته علمي همايش به گفته ملاموسي‌زاده، پنج محور اصلي «محتوا و سرويس»، «توزيع در فضاي مجازي»، «كاربر»، «بازاريابي محتوا» و «مديريت رسانه‌اي در فضاي مجازي» را براي آن برگزيده‌اند. وي درخصوص ويژگي طرح‌ها در داوري اعلام مي‌كند: طرح‌هاي ارائه شده بايد چند ويژگي داشته باشند كه يكي از مهم‌ترين آن‌ها اين است كه طرح در حوزه فضاي مجازي و چهارچوب محورهاي اصلي باشد كه براي همايش تعيين شده است. تازگي و نو بودن طرح نيز از ديگر ويژگي‌هاست. ضمن اينكه هر طرح بايد قابليت اجرا نيز داشته باشد. ويژگي صرفه اقتصادي نيز از ديگر ويژگي‌هاي مهم از نظر كميته علمي همايش است. دبير اين همايش ابراز اميدواري مي‌كند كه با عزم مديران ارشد سازمان و با توجه به نيازي كه براي به‌كارگيري مشاركت كاركنان سازمان احساس مي‌شود، اين همايش و روندي كه منجر به اجراي اين همايش شده ادامه و در ساير حوزه هاي سازماني هم بسط يابد.

**گزارشي از آنچه در دبيرخانه همايش به انجام رسيد

با پايان يافتن مهلت فراخوان ارسال طرح‌ها‌، كميته‌هاي تخصصي براي فرآيند داوري همايش برگزار و طرح‌هاي برتر در محور‌هاي پنجگانه همايش انتخاب شد. در اولين فراخوان از مجموع  ايده‌هاي رسيده از همكاران سازمان  به دبيرخانه همايش، 46 درصد در محور محتوا و سرويس‌، 16 درصد در محور مديريت رسانه‌، 14 درصد در محور كاربر در فضاي مجازي‌، 14 درصد در محور توزيع در فضاي مجازي و 10 درصد نيز در محور بازاريابي محتوا در فضاي مجازي بوده است. دبيرخانه همايش پس از احصا و دسته‌بندي طرح‌ها، غربالگري اوليه را به كمك  گروه اجراي همايش به انجام رساند و  ايده‌هاي برتر در فرآيند نهايي داوري قرار داده شد. كميته داوري همايش متشكل از آقايان خجسته، نجفي سولاري، طلوعي، موسويان، ايزدي، بهجت محمدي و نوري، 24 مرداد در معاونت فضاي مجازي تشكيل شد و پس از بررسي همه  طرح‌ها و داوري مطابق شاخص‌هاي تعيين شده،  16 طرح را به‌عنوان طرح‌هاي برتر برگزيد. پنجم شهريور نيز در همايش ايده‎هاي نوين رسانه‎اي در فضاي مجازي از ساعت 14تا16:30 از ايده‌هاي برتر قدرداني مي‌شود.

**نشست‌هاي تخصصي

نشست‌هاي تخصصي در خصوص طرح‌هاي ارائه شده از ساعت 8 تا ساعت 12:30 در اين همايش با بخش‌هاي مختلف برگزار مي‌شود. اولين نشست با موضوع «ملاحظات حقوقي ارائه سرويس در فضاي مجازي» ارائه خواهد شد. در اين كارگاه، ضمن ارائه مشكلات حقوقي مرتبط با سازمان صدا‌و‌سيما در فضاي مجازي، مسائل حقوقي مرتبط با فضاي مجازي نيز حول پنج محور ملاحظات حقوقي در خصوص اپراتورهاي تلويزيون تعاملي، اصول حاكم بر قراردادهاي سازمان با اشخاص در فضاي مجازي، تبيين مباحث حقوقي مرتبط با برنامه‎هاي كاربردي مورد استفاده سازمان در فضاي مجازي، تبيين چارچوب‎هاي حقوقي ارائه محتواي سازمان در فضاي مجازي و مقررات و ضوابط داخلي سازمان مرتبط با فعاليت در فضاي مجازي بررسي مي‎شود. نشست بعدي به موضوع  آينده رسانه در فضاي مجازي و كاربرد تحليل داده‎هاي فضاي مجازي در رسانه اختصاص دارد. در اين نشست، دستاوردهايي كه فناوري فضاي مجازي براي ارتقاي هوشمندي رسانه و جذب مخاطب ايجاد كرده‌است بررسي مي‎شود و روندهاي آينده فناوري در فضاي مجازي براي تقويت هوشمندي رسانه و نزديك شدن به مخاطب مرور خواهد شد. همچنين برخي از كاربردهاي تحليل داده در موضوعات فرهنگي، سياسي و اجتماعي رسانه‎اي در قالب مطالعه موردي ارائه مي‎شود. مطالعه موردي برخي از كاربردهاي تحليل داده در موضوعات فرهنگي، سياسي و اجتماعي رسانه‌اي نيز بررسي مي‌شود. تحليل داده‌هاي بزرگ، امروزه به‌عنوان يكي از ابزارهاي اصلي بنگاه‌هاي رسانه‌اي براي نيل به هوشمندي در كسب و كار رسانه‌اي و شناخت مخاطب مطرح است كه با  ارائه نمونه‌هايي عيني تبيين مي‌شود.

خلق ايده در فضاي مجازي و نوآوري براي ايجاد ارزش در آن، موضوع نشست تخصصي ديگري  است كه در زمينه نحوه طرح  ايده در فضاي مجازي و فرايند تبديل آن به نوآوري برگزار مي‌شود. پرورش يك ايده در فضاي مجازي با توجه به ويژگي‎هاي برجسته آن و همچنين روش‎هاي خلق ارزش از نوآوري‌ها با توجه به سرعت تغييرات در فضاي مجازي و تبديل آن به يك كسب و كار، همراه  با ارائه چند نمونه از طرح هاي موفق و ناموفق شركت‎هاي بزرگ در فضاي مجازي، از موضوعاتي است كه در اين نشست بررسي مي‌شود. يكي ديگر از موضوعات نشست‌هاي تخصصي، ملاحظات رده‎بندي محتوا در فضاي مجازي است. با توجه به افزايش حجم محتواي در دسترس مخاطبان در فضاي مجازي و لزوم آگاهي‎رساني به مخاطبان از محتواي ارائه شده، راهكار رده‎بندي محتوا به‎عنوان كمك به انتخاب درست و آگاهانه محتوا براي تماشا اهميت زيادي دارد. اين راهكار در بعضي كشورها به‌صورت جدي به‎كار گرفته شده‌ است. استفاده از اين راهكار در كشور با تأكيد بر ملاحظات بومي در حوزه‎هاي حاكميتي، ديني، جامعه‎شناختي و ... لازم است به‌درستي هدفگذاري و تبيين شود كه ابعاد آن در اين نشست ارائه مي‎شود. همچنين تجربيات چند كشور در حوزه رده‎بندي محتوا در اين سمينار ارائه خواهد شد.

ملاحظات حضور كودكان و نوجوانان در فضاي مجازي از ديگر موضوعات نشست‌هاي تخصصي است. با توجه به افزايش دسترسي به فضاي مجازي، متعدد شدن ابزارهاي دسترسي و  فراواني ابزارهاي رايج در دسترس كودكان و نوجوانان (تبلت، لپ‎تاپ، تلفن همراه و تلويزيون‎هاي متصل به شبكه)، به نظر مي‎رسد پيش از آنكه ساز و كارهاي مورد نياز نحوه استفاده درست از فضاي مجازي در اين ابزارها رايج و نهادينه شده باشد، استفاده از اين فضا به ميزان زيادي در كودكان و نوجوانان گسترش يافته است. از سوي ديگر، كنجكاوي و بي‎محابايي كودكان و نوجوانان در كشف ناشناخته‎ها و محافظه‎كاري، يا مهارت ناكافي والدين و ساير اعضاي خانواده و جامعه، سبب شده در بسياري موارد مخاطراتي متوجه كودكان و نوجوانان شود. در اين نشست، با تبيين ضرورت‎ توجه به اين موضوع از سه منظر كاربران، صاحبان سرويس و نهادهاي مسئول در تنظيم محتوا، راهكارهاي لازم همراه با نگاهي به تجربيات جهاني ارائه مي‌شود. موضوع راستي‎آزمايي اطلاعات در فضاي مجازي نيز در نشست‌هاي تخصصي همايش بررسي مي‌شود. يكي از مسائل مهم در فضاي مجازي با توجه به حجم زياد اطلاعات ارائه شده، تشخيص اطلاعات و اخبار درست از نادرست است كه ‎مشكلات زيادي براي كاربران و ساير ذي‎نفعان ايجاد كرده‌است، لذا نحوه راستي‎آزمايي اطلاعات در فضاي مجازي از اهميت زيادي برخوردار است. در اين سمينار، الگو‎هاي رايج «راستي‎آزمايي اطلاعات در رسانه‌ها، كانال‎ها و شبكه‎هاي اجتماعي»، الگوي «راستي‎آزمايي اطلاعات در فرهنگ اسلامي _ ايراني» و «رسانه ملي و وظيفه اطلاع‎رساني» بررسي مي‎شود.

طرح موضوع جريان‎سازي در فضاي مجازي از ديگر برنامه‌هاي نشست‌هاي تخصصي است. از ابهامات بزرگ در فضاي مجازي، تشخيص دلائل گرايش تعداد زيادي از كاربران به يك موضوع خاص است. اين سؤال مطرح است كه آيا عدده‏اي خاص زمينه‎هايي براي ايجاد چنين گرايش‎هايي فراهم مي‎كنند يا اين از ويژگي‎هاي فضاي مجازي‌است. شناخت بهتر محيط، ابزار، رفتار كاربران، موضوع مورد نظر و نظاير اين‌ها، از جمله عواملي است كه به ما در شناسايي بهتر يك جريان در فضاي مجازي و چگونگي راهبري آن كمك مي‎كند. در اين سمينار، مسائلي نظير نحوه برنامه ‏ريزي، عمليات به‎صورت مستقيم يا غير‌مستقيم و شيوه‎هاي ارزيابي و اثربخشي در فضاي مجازي حول يك جريان، مطرح مي‎شود.

**نمايشگاه

هم‌زمان با اين همايش، نمايشگاهي نيز از سرويس‎ها و خدمات سازمان در فضاي مجازي برگزار مي‌شود. سعيد مقيسه مسئول برگزاري نمايشگاه اين همايش و مدير‌كل بازار محتواي معاونت فضاي مجازي در اين زمينه مي‌گويد: در اين نمايشگاه كه به‌صورت جنبي در اين همايش برپا مي‌شود، غرفه‌هايي متشكل از شركت‌هاي فعال در فضاي مجازي و معاونت‌هاي مختلف سازمان وجود دارد كه هر يك به همراه نرم‌افزارهاي جانبي‌،OTT و اپليكيشن‌هايشان در اين نمايشگاه حضور دارند. به‌گفته مديركل بازار محتواي معاونت فضاي مجازي تلويزيون، رسانه ملي نيز با برند شيما با OTT‌هاي مرتبط در اين نمايشگاه حضور دارد. مقيسه با بيان اينكه بازديدكنندگان مي‌توانند در اين نمايشگاه سرويس‌هاي ارائه شده اين شركت‌ها را با يكديگر مقايسه كنند و از مزيت‌هاي آن‌ها مطلع شوند، مي‌گويد: بخش‌هايي از معاونت فضاي مجازي نظير اداره كل بازار محتوا و پيام‌رسان سروش نيز چشم‌انداز، مأموريت عملكرد و برنامه‌هاي شان را ارائه خواهند داد و در زمينه توليدات و توزيع فضاي مجازي، خدماتي به بازديد‌كنندگان ارائه مي‌دهند. به گفته وي، غرفه‌اي هم در اين نمايشگاه براي معرفي نظام جامع نوآوري در سازمان و معرفي ايده‌پردازان تدارك ديده شده تا در صورت تمايل، طرح‌هايشان را در آن براي بازديدكنندگان تبيين كنند. مسئول برگزاري اين نمايشگاه، آن را مجالي براي مقايسه‌اي ميان آنچه معاونت فضاي مجازي ارائه مي‌دهد با شركت‌هاي همپاي طرف قرارداد مي‌داند و اميدوار است كه اين همايش و نمايشگاه، عاملي براي توسعه ايده‌پردازي فضاي مجازي در سازمان باشد. اين نمايشگاه از ساعت 8 تا 17 آماده خدمات دهي به بازديدكنندگان است. با توجه به برگزاري اين فراخوان و همايش براي اولين‌بار در سازمان، ميزان مشاركت همكاران محترم قابل قبول است و اميد داريم با توجه به حضور نيروي انساني خلاق و كارآمد در سازمان صداوسيما‌، در فراخوان‌هاي بعدي شاهد مشاركت بيش‌تر همكاران باشيم.

همايش ايده‌هاي نوين رسانه در فضاي مجازي پنجم شهريور 1396 در مركزهمايش‌هاي بين‌المللي سازمان برگزار مي‌شود. ساز و كار ارائه طرح‌ها مشمول قوانيني بود كه در صورت رعايت نكردن آن، مانع ورود طرح به مرحله داوري مي‌شد كه از جمله اين قوانين مي‌توان به رعايت حقوق مالكيت فكري اعم از حقوق مادي و معنوي، ذكر مرجع و منابع تمام اطلاعات استفاده شده در توليد محتوا، اجازه ارائه طرح در نمايشگاه جانبي همايش، اجازه بهره‌برداري از طرح برگزيده توسط سازمان و پذيرش راي و نظر كميته علمي همايش اشاره كرد./110


۱۳۹۶/۰۶/۰۵
چاپ خبر     

    
© 2012 - pririb.ir - <Powered BY YIP> Contact us :epr@irib.ir