تاریخ : ۱۳۹۷/۰۷/۰۲      سرویس : تولید تحریریه مرکزی

    


بودجه راديو نياز به بازنگري دارد

کد خبر : 85033 تعداد بازدید : 824 تاریخ خبر : ۱۳۹۶/۰۷/۳۰   ساعت خبر : ۱۳:۳۲

معاون صداي رسانه ملي تاكيد كرد بايد در زمينه بودجه معاونت صداي رسانه ملي بازنگري جدي صورت بگيرد.


حميد شاه آبادي معاون صداي سازمان صدا و سيما در گفتگو با خبرنگار مهر درباره بودجه راديو و دغدغه خود در اين باره اظهار كرد: بودجه راديو نيازمند بازنگري جدي است.

وي ادامه داد: مطالعات اين بازنگري در حال انجام است ولي بايد با ياري همه مديران شبكه ها و حوزه هاي مربوطه امسال را با همين بودجه به پايان برسانيم. شاه آبادي عنوان كرد: بايد بتوانيم فضاي جديدي از بودجه را براي سال آينده راديو رقم بزنيم.

معاون صدا درباره بازگشت هنرمندان قديمي به راديو گفت: انصافا راديو خانه كساني است كه اين نهاد 70ساله و بلكه بيشتر را پايه گذاشتند و براي قوام اين رسانه تلاش و كمك كردند. وي ادامه داد: اگر هر كسي به هر دليلي امروز در كنار ما نيست ما دست ياري به سويش دراز مي كنيم و با آغوش باز همه علاقه مندان و توليدكنندگان را كه مخاطب خاص دارند دعوت مي كنيم و وجودشان را قدر مي دانيم و تلاش مي كنيم موانع لازم را برداريم.

شاه آبادي يادآور شد: قطعا آرمان ها، اهداف و ماموريت هاي رسانه ملي شفاف است، چارچوب هاي نظام و رسانه ملي نيز مشخص است و همه تلاش ما اين است كه ان شاالله بتوانيم مخاطب حداكثري و تعامل جدي را در دوره جديد رسانه رقم بزنيم.

معاون صدا در بخش ديگر صحبت هايش درباره ماموريت هاي راديو اظهار كرد: طبيعتا يكي از مهمترين ماموريت هاي رسانه چابكي و چالاكي و سرعت عمل نسبت به اتفاقات است. راديو هم قطعا در دور جديد فعاليت هاي خود كنشگري فعالي با رخدادهاي جامعه خواهد داشت. وي ادامه داد: رفتار رسانه بايد توام با سرعت عمل، دقيق، بهنگام و ظريف باشد و ما قبل از هر چيز نياز به تفكر و مطالعه و همچنين مخاطب سنجي و مخاطب پژوهي داريم.

شاه آبادي در پايان تصريح كرد: يكي از اقدامات ما شناخت دقيق نيازهاي مخاطب است و مخاطب‌محوري يكي از اقدامات ضروري است كه تا جاي ممكن بستر آن را فراهم كرده و براي تحققش گام برمي‌داريم.


۱۳۹۶/۰۷/۳۰
چاپ خبر     

    
© 2012 - pririb.ir - <Powered BY YIP> Contact us :epr@irib.ir