تاریخ : ۱۳۹۷/۰۷/۲۴      سرویس : تولید تحریریه مرکزی

    


اولويت هاي توسعه ورزش كشور را بررسي مي كنيم

کد خبر : 85101 تعداد بازدید : 1880 تاریخ خبر : ۱۳۹۶/۰۸/۰۱   ساعت خبر : ۱۵:۴۱

برنامه «چشم انداز» شبكه راديويي سلامت، سه شنبه دوم آبان با حضور كارشناسان، موضوع اولويت هاي توسعه ورزش در برنامه ششم توسعه را بررسي مي كند.


به گزارش روابط عمومي رسانه ملي، در برنامه «چشم انداز» بايد هايي در توسعه ورزش در برنامه ششم توسعه از قبيل ورزش همگاني، ورزش در مدارس با حضور دكتر حميدي، معاون سلامت و ورزش آموزش و پرورش و غلامرضا شعباني، معاون توسعه ورزش همگاني وزارت ورزش و جوانان بررسي مي شود.
برنامه «چشم انداز» كاري از گروه اجتماعي شبكه راديويي سلامت است كه 2 آبان از ساعت 9:5 دقيقه تقديم شنوندگان مي شود.


۱۳۹۶/۰۸/۰۱
چاپ خبر     

    
© 2012 - pririb.ir - <Powered BY YIP> Contact us :epr@irib.ir