تاریخ : ۱۳۹۷/۰۷/۰۲      سرویس : تولید تحریریه مرکزی

    


تدارك كانال اردوي شبكه جهاني سحر براي اربعين

کد خبر : 85464 تعداد بازدید : 446 تاریخ خبر : ۱۳۹۶/۰۸/۰۹   ساعت خبر : ۱۵:۴۴

در آستانه اربعين حسيني، كانال اردوي شبكه جهاني سحر معاونت برون مرزي ، برنامه هاي متنوع توليدي و ارتباط هاي زنده و مستقيم از كربلاي معلي را تدارك ديده است.


به گزارش روابط عمومي رسانه ملي، مهم ترين برنامه هايي كه كانال اردو شبكه جهاني سحر براي اربعين در نظر گرفته شامل برنامه هاي متنوع توليدي و همچنين ارتباط هاي زنده و مستقيم از كربلاي معلي است كه علاوه بر بخش هاي غيرخبري گزارش هايي براي دو بخش خبري ساعت 15:30-20:30 نيز ارسال خواهد شد.

برنامه اي با عنوان "حسين (ع) نور هدايت و سفينه نجات"  كه  شش برنامه 50 دقيقه اي است  كه از چهاردهم تا نوزدهم آبان پخش خواهد شد و  شامل سخنراني، گزارش زنده از كربلا، كليپ و مصاحبه با زائران اردو زبان و با موضوع فلسفه عاشورا، پياده روي تا كربلا و عزاداري اربعين است. 

برنامه " نسيم زندگي " هم از 13 تا 19 آبان، با موضوع اربعين حسيني پخش مي شود.

همچنين برنامه "ميزگرد سياسي"، پخش 10 كليپ مناسبتي، دو برنامه انيميشني با عنوان "ياران خورشيد" ، 10 برنامه سخنراني مذهبي و مستندهاي "رستاخيز" و حديث دلدادگي " كه زبان گرداني شده و برنامه " نگاه هفته " از مهم ترين برنامه هاي سيماي اردو شبكه جهاني سحر براي اربعين حسيني نيز در اين ايام تقديم مخاطبان خواهد شد.


۱۳۹۶/۰۸/۰۹
چاپ خبر     

    
© 2012 - pririb.ir - <Powered BY YIP> Contact us :epr@irib.ir