امروز پنج شنبه  ۳۰ خرداد ۱۳۹۸

نسخه آزمایشی

انتصاب سرپرست مرکز طرح؛ برنامه و ارزیابی سیما

مشاهده ۱۶۱
۱۳۹۸/۰۲/۲۳- ۱۱:۳۴

انتصاب سرپرست مرکز طرح؛ برنامه و ارزیابی سیما

با حکم معاون سیما، سید جواد مرادی به عنوان سرپرست مرکز طرح، برنامه و ارزیابی سیما منصوب شد.

به گزارش روابط عمومی رسانه ملی؛ با حکم دکتر میرباقری معاون سیما، سیدجواد مرادی به سمت سرپرست مرکز طرح، برنامه و ارزیابی سیما منصوب شد. در این حکم به ماموریت های مرکز طرح، برنامه و ارزیابی سیما که عبارت از پژوهش های بنیادی، کاربردی و برنامه ای تلویزیونی؛ سیاست گذاری و برنامه ریزی محتوایی؛ نظارت، ارزیابی و ارزش یابی برنامه‌ها، شبکه‌ها و مراکز تولیدی با هدف مدیریت و مهندسی پیام در معاونت سیما است، تاکید شده است.

طراحی و تدوین منظومه گفتمانی مدیریت پیام سیما؛ تدوین سیاست های محتوایی برنامه‌های سیما، فرآیند بررسی و تصویب پیشینی طرح برنامه‌های تلویزیونی و صدور مجوز تولید؛ ارزیابی مستمر و منظم برنامه‌های سیما؛ ارزشیابی عملکرد شبکه‌ها و بازتولید گزارش های مراجع نظارتی درون و برون سازمانی و ارائه نتایج به همراه راه کارهای لازم به معاونت و شبکه‌ها و مراکز مربوطه از مهم‌ترین وظایفی است که معاون سیما بر عهده سرپرست مرکز طرح، برنامه و ارزیابی سیما گذاشته است.

همچنین در این حکم دکتر میرباقری از خدمات و تلاش های ارزشمند دکتر عبدالکریم خیامی در دوره تصدی وی قدردانی کرد.

گفتنی است پیش از این مرادی قائم مقام مرکز طرح، برنامه و ارزیابی سیما بود.

متن دیدگاه
نظرات کاربران
تاکنون نظری ثبت نشده است

امتیاز شما