امروز يك شنبه  ۲۸ شهريور ۱۴۰۰

نسخه آزمایشی

ارتباط با مخاطبان ۱۶۲

مخاطبان سرمایه رسانه ملی هستند، صدای آنان باید شنیده شود

دکتر علی عسکری

رادیو و تلویزیون

در ارتباط با برنامه‌های سیما می‌توانید نظر خود را ثبت کنید.

استانی و برون‌مرزی

در مورد هر یک از برنامه های رادیویی می‌توانید نظر خود را ثبت نمایید.

خبر و سیاسی

در ارتباط با شبکه‌های استانی می‌توانید نظر خود را ثبت کنید.

نظرسنجی

لطفا نظرتان را برای ما ارسال کنید.