امروز چهارشنبه  ۲۶ خرداد ۱۴۰۰

نسخه آزمایشی

سرویس:اخبار رادیوسرویس:رادیو معارف
تاریخ خبر : شنبه ۲۱ فروردین ۱۴۰۰- ۱۱:۰۱
بنیان‌ های خدامحوری در اخلاق اجتماعی سوژه «نقد و نظر»
رادیو معارف در برنامه«نقد و نظر» 22 فروردین، موضوع چرایی اهمیت امنیت اخلاق اجتماعی و نقش خدامحوری در اخلاق اجتماعی را بررسی می کند.
به گزارش روابط عمومی رسانه ملی، یکی از اصول مهم زیستِ متکی بر قرآن کریم و روایات معصومین، خدامحوری است که در آموزه‌ های اسلامی‌ بر‌ آن تأکید شده است. از همین رو برنامه«نقد و نظر» 22 فروردین در ادامه مباحث پیشین خود، با مروری بر اهمیت امنیت اخلاق اجتماعی در زندگی فردی و اجتماعی،‌ بنیان‌ های خدامحوری در اخلاق اجتماعی را بازگو می کند. این برنامه را به تهیه کنندگی علی برخورداری و کارشناسی دکتر حسن خیری و داود رحیمی، روزهای یکشنبه ساعت 14:50 از رادیو معارف می شنویم.
© 2019- pr.irib.ir - Contact us :pr@irib.ir