امروز جمعه  ۲۶ شهريور ۱۴۰۰

نسخه آزمایشی

سرویس:انتخاباتسرویس:سعید جلیلی
تاریخ خبر : چهارشنبه ۱۲ خرداد ۱۴۰۰- ۱۶:۱۵
گفت و گوی رو در روی جلیلی با جوانان
سعید جلیلی برای شرکت در برنامه«رئیس جمهور»(با جوانان) وارد ساختمان تولید شد.
به گزارش روابط عمومی رسانه ملی، این برنامه قرار است یکشنبه 16 خرداد ساعت 18روانه آنتن شود.  
© 2019- pr.irib.ir - Contact us :pr@irib.ir