امروز سه شنبه  ۲۱ فروردين ۱۴۰۳
سرویس:سایر
تاریخ خبر : چهارشنبه ۷ مهر ۱۴۰۰- ۱۴:۴۰
دکتر جبلی در اولین اظهارنظر پس از انتصاب به ریاست رسانه ملی:
صداوسیما رسانه کسانی خواهد بود که صدایشان به جایی نمی‌رسد
رئیس جدید سازمان صداوسیما در اولین اظهارنظر پس از انتصاب به ریاست رسانه ملی تاکید کرد: صداوسیما به عنوان مصداق واقعی رسانه مردمی، رسانه کسانی خواهد بود که صدایشان به جایی نمی رسد.
دکتر پیمان جبلی در مصاحبه اختصاصی با خبرگزاری ایران پرس در خصوص جذب نخبگان جوان در حوزه‌های مختلف رسانه ای تاکید کرد: تمام ظرفیت های ملی باید مورد استفاده قرار بگیرد و به ویژه ظرفیت های نخبگان جوان در برنامه تحولی دوره جدید صدا و سیما نقش محوری خواهند داشت. وی با اشاره به اینکه صدا و سیما به عنوان بزرگ‌ترین کنشگر اجتماعی در جامعه ایران همواره مطرح بوده است؛ تصریح کرد، اقتضای این جایگاه بسیار مهم این است که صداوسیما گفتمان‌ساز و هم‌افزا باشد.  مردم صاحبان اصلی رسانه هستند رئیس جدید سازمان صدا و سیما درباره برنامه‌های آتی برای پوشش شبکه رادیو و تلویزیون در سراسر کشور نیز گفت، رسانه ملی امانت مردم و متعلق به آنها و منادی و مجری بازگشت به مردم است. جبلی با تاکید بر اینکه مردم صاحبان اصلی رسانه هستند؛ گفت، صداوسیما باید مصداق واقعی رسانه مردمی‌باشد؛ رسانه صدای کسانی باشد که صدایشان به جایی نمی رسد. پیمان جبلی تاکید کرد، صداوسیما باید منعکس کننده مطالبات، خواسته‌ها و دغدغه‌های توده مردم باشد و نباید منعکس کننده نظرات و منویات یک طبقه خاص آن هم طبقه خاصی که جدای از مردم است، باشد.  برنامه تحولی صدا و سیما در دوره جدید هویت محور و عدالت گستر خواهد بود  جبلی درباره آرایش و پیوست رسانه‌ای صدا و سیما در کمک به اجرای مفاد بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی نیز بیان کرد، این دوره اولین دوره تغییر و تحول در سازمان پس از صدور بیانیه گام دوم است و شعار صدا و سیما در این دوره گام برداشتن برای تحقق تمدن نوین اسلامی است. رئیس سازمان صدا و سیما تصریح کرد: تمدن نوین اسلامی یعنی ضمن ایجاد تولید محتوا و برنامه برای مخاطب ایرانی، مرزهای مخاطبین را فراتر از مخاطبین ایرانی تعریف کنیم.  تقویت برون مرزی از سرفصل‌های اصلی دوره جدید است  وی همچنین درباره اقدامات بعدی سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران در تقویت رسانه‌های برون مرزی گفت، نگاه بین المللی صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران یک نگاه نمایشی نیست، ظرفیت‌ها و قابلیت های جمهوری اسلامی ایران، ظرفیت های جهانی است. رئیس رسانه ملی با تاکید بر اهمیت شبکه‌های برون مرزی افزود، یکی از سرفصل‌های اصلی اقدامات سازمان صدا و سیما در دوره جدید تقویت شبکه‌های برون‌مرزی خواهد بود.
© 2019- pr.irib.ir - Contact us :pr@irib.ir