امروز دوشنبه  ۱۰ بهمن ۱۴۰۱
سرویس:اخبار رادیوسرویس:رادیو فرهنگ
تاریخ خبر : چهارشنبه ۵ آبان ۱۴۰۰- ۰۸:۳۸
آغاز همکاری‌های رادیو فرهنگ و سازمان زندان ها و اقدامات تامینی و تربیتی کشور
شبکه رادیویی فرهنگ و سازمان زندان ها، با امضای تفاهم نامه ای برای پوشش فعالیت های این سازمان با یکدیگر همکاری می‌ کنند.
به گزارش روابط عمومی رسانه ملی، علیرضا حبیبی، مدیر رادیو فرهنگ و حمیدرضا عزیزیان، مدیرکل فرهنگی و تربیتی سازمان زندان ها و اقدامات تامینی و تربیتی کشور، با امضای تفاهم نامه همکاری‌ های خود را آغاز کردند.علیرضا حبیبی، مدیر رادیو فرهنگ در این جلسه عنوان کرد: با توجه به امضای تفاهم نامه با حمیدرضا عزیزیان، مدیرکل فرهنگی و تربیتی سازمان زندانها و اقدامات تامینی و تربیتی کشور، از این پس رادیو فرهنگ ضمن پوشش رسانه ای فعالیت های فرهنگی ندامتگاه‌های کشور، در موضوع تاسیس و تجهیز کتابخانه و تامین کتاب مناسب، برای مددجویان، با بهره گیری از ارتباطات خود با نهادهای دخیل در این امر ، یاری بخش سازمان زندان ها و اقدامات تامینی و تربیتی کشور خواهد بود.در این زمینه و بر پایه تفاهم نامه ای که روز سه شنبه ۴ آبان ۱۴۰۰ به امضای طرفین رسید، رادیو فرهنگ در دو حوزه گسترش فرهنگ کتابخوانی در میان مددجویان ندامتگاه‌ های سراسر کشور و همچنین برگزاری نمایشگاه و حراج فصلی تولیدات هنری- فرهنگی مددجویان ندامتگاه‌ ها با سازمان زندانها و اقدامات تامینی و تربیتی کشور همکاری خواهد کرد. بر اساس تفاهم نامه مذکور، مقرر شد طی مراسم رسمی و همزمان با هفته کتاب، نخستین گام همکاری فرهنگی دو نهاد ، شنبه ۲۲ آبان ماه برداشته شود.
© 2019- pr.irib.ir - Contact us :pr@irib.ir