امروز شنبه  ۱۹ آذر ۱۴۰۱
سرویس:اخبار برون مرزیسرویس:alkawthar
تاریخ خبر : چهارشنبه ۲۶ مرداد ۱۴۰۱- ۱۳:۵۵
تایید شدن از طرف دیگران در«مسائل و حلول» از شبکه الکوثر
در برنامه «مسائل و حلول» از شبکه الکوثر موضوع «تایید شدن توسط دیگران» مورد بررسی و واکاوی قرار می‌گیرد.
به گزارش روابط عمومی رسانه ملی، تایید شدن توسط دیگران چگونه صورت می‌پذیرد؟ زمانی که شما به دنبال تایید دیگران هستید در واقع برای ارزش‌ها، باورها و نیازهای دیگران ارزش قائل می‌شوید تا اینکه خودتان را در اولویت قرار دهید. زمانی که شما بر آن هستید که همواره تایید و پذیرش دیگران را جلب کنید، این رفتار به یک عادت تبدیل می‌شود تا جایی که دیگر برای هر کاری نیازمند تایید دیگران هستید و در صورت عدم مقبولیت از طرف دیگران احساسات رنج آوری را تجربه می‌کنید.....کارشناس ثابت برنامه «سیدسامی خضرا» با طرح یک سوال و در ادامه تبیین مطالب فوق در صدد پاسخگویی به یکی از مهمترین معضلات و مشکلات بشر امروزی بر می آید و راه‌های مقابله با این عادت ناپسند را مورد واکاوی قرار می دهد. برنامه «مسائل و حلول» پنج شنبه 27 مرداد ساعت 21:30 به وقت تهران، با تهیه کنندگی ایمان صالح، اجرای ربی عساف و محصول گروه اجتماعی بر روی آنتن شبکه الکوثر است.
© 2019- pr.irib.ir - Contact us :pr@irib.ir