امروز پنج شنبه  ۱۰ اسفند ۱۴۰۲
سرویس:گزارش تصویری
تاریخ خبر : دوشنبه ۲۲ بهمن ۱۳۹۷- ۱۸:۰۲
شکوه حضور مردم در چهل قاب
گزارش تصویری حضور خبرنگاران و گزارشگران رسانه ملی در راهپیمایی 22 بهمن
گزارش روابط عمومی رسانه ملی
© 2019- pr.irib.ir - Contact us :pr@irib.ir