امروز يك شنبه  ۹ بهمن ۱۴۰۱

رادیو گفت و گو کتاب «چهل سال بعد» را منتشر کرد

مشاهده ۴۴۶
۱۳۹۹/۱۲/۱۳- ۱۱:۲۱

رادیو گفت و گو با همکاری انتشارات سروش، مباحث مطرح شده از سوی کارشناسان برنامه«فانوس» را با هدف ضرورت ابهام زدائی از چهره انقلاب اسلامی، در قالب کتاب «چهل سال بعد» منتشر کرد.

به گزارش روابط عمومی رسانه ملی، رضا کوچک زاده، مدیر رادیو گفت و گو در خصوص مشی رادیو گفت و گو در حوزه امتداد پیام و استفاده از ظرفیت های دیگر رسانه‌ها برای انتشار و توزیع پیام گفت: به طور طبیعی؛ هر نوع رسانه ای کار خاص، مخاطب خاص و برد و تاثیرات خاص خودش را دارد و رسانه ای جای رسانه‌ های دیگر را نمی‌گیرد. تلاش ما این است که بتوانیم از همه ظرفیت ها در دیگر رسانه‌ها در خصوص انتشار و توزیع پیام خود استفاده کنیم. اتفاقی که می توان از آن به عنوان« امتداد و استمرار پیام »یاد کرد.

وی ادامه داد: امروزه دشمنان داخلی و خارجی ایران، پروژه شکست گفتمان انقلاب اسلامی ایران را در داخل پیگیری می‌کنند تا از طریق ایجاد یأس و ناامیدی و دامن زدن به مشکلات اقتصادی و تضعیف هویت انقلاب اسلامی، زمینه نارضایتی‌های داخلی را فراهم آورده، به تبع آن پروژه فروپاشی از درون را از طریق سیاه نمایی رسانه‌ها رقم بزنند. بنابراین لازم است جمهوری اسلامی همواره از درون آسیب شناسی و آسیب زدایی کرده؛ و با شناخت آسیبها و نقاط ضعف، آنها را تبدیل به فرصت کند.

کوچک زاده افزود: در این زمینه رادیو گفت وگو با همکاری معاونت اجتماعی سازی ذیل پژوهشکده تحقیقات راهبردی مجمع تشخیص مصلحت نظام، به مناسبت چهل سالگی انقلاب اسلامی ایران، با دعوت از کارشناسان و متخصصان حوزه‌های مختلف، سلسله مباحثی را درزمینه مهمترین موضوعات انقلاب اسلامی‌ برگزار کرد که با توجه به محتوای فاخر و غنی گفتار و کلام مهمانان و کارشناسان برنامه، بر آن شدیم با زحمت دوستان پژوهشکده راهبردی، برای مانایی و گسترده کردن جامعه مخاطبان خود، مطالب کارشناسان را در قالب این کتاب تنظیم و و با همکاری انتشارات سروش به چاپ برسانیم.

مدیر رادیو گفت و گو بیان کرد: چهلمین سالگرد انقلاب اسلامی‌ به‌ مثابه نقطه عطف انقلاب اسلامی در گذار از دوران تثبیت و عبور از تهدیدات راهبردی، فرصت مناسبی بود تا با نگاه آسیب شناسانه به گذشته و چگونگی مواجهه نظام اسلامی‌ با موضوعات ارزشی، سیستمی و کارکردی خود، ضمن بازخوانی سیاست‌ها ، تصمیمات، اقدامات و نهایتاً دستاوردهای خود در حوزه‌های مختلف، به ابهامات، شبهات و تحریفات رسانه‌های بیگانه و ضدانقلاب داخلی و خارجی پاسخگو باشد. چرا که گذر زمان و گَرد فراموشی اکنون بسیاری از امور کشور را به موضوعاتی تاریخی تبدیل کرده و نظام سلطه با ظرفیت وسیع رسانه‌ای خود درصدد بازخوانی تاریخ حکمرانی جمهوری اسلامی‌ به‌عنوان یک نهاد ناکارآمد و غیرعقلانی است.

وی خاطرنشان کرد: بر این اساس، رادیو گفت وگو با هدف پاسخگویی به برخی ابهامات و سؤالات موجود در اذهان مردم به‌ویژه نخبگان جوان و دانشجویان، با مشارکت مستقیم معاونت اجتماعی سازی پژوهشکده تحقیقات راهبردی مجمع تشخیص مصلحت نظام، برنامه رادیویی «فانوس؛ ویژه برنامه چهل سالگی انقلاب اسلامی» را تولید کرد.

وی تصریح کرد: در کتاب«چهل سال بعد» دستاوردهای انقلاب اسلامی ایران در چهار دهه گذشته در مهمترین حوزه‌ها، مسائل و موضوعات مرتبط با انقلاب اسلامی در چهار فصل تدوین شده است؛ فصل نخست به موضوعات و مفاهیم داخلی و نسبت آنها با جمهوری اسلامی ایران پرداخته و یازده موضوع بحران‌های سیاسی، امنیتی، عدالت، هویت و هویت ملی، مردم سالاری دینی، وضع نهادهای مدنی، تحزب، زنان، نهاد علم و کارآمدی را بررسی کرده است. وی افزود: فصل دوم به موضوع جهانی شدن، مانایی و پویایی انقلاب اسلامی در رسانه‌های اجتماعی، نسبت فرهنگ با فناوری و حکمرانی جمهوری اسلامی ایران در فضای مجازی پرداخته و این پرسش را مطرح کرده است: که چگونه تحولات رسانه‌ها فضای جدیدی را به وجود آورده تا حاکمیت و مشروعیت نظام را تحت تأثیر خود قرار دهد؟

مدیر رادیو گفت و گو ادامه کرد: فصل سوم، به مسئله مهم اقتصاد به مثابه دغدغه اصلی مردم و مسئولان پرداخته است. این فصل دو موضوع شاخص های توسعه و سیاست گذاری اقتصادی را بررسی کرده و اینکه انقلاب اسلامی در شاخص های توسعه انسانی تا چه حد موفق بوده است و آیا سیاستگذاری‌های اقتصادی در انقلاب اسلامی توانسته انتظارات را برآورده کند و آسیب های آن کدامند!

وی بیان کرد: فصل چهارم و پایانی این کتاب به موضوع روابط و سیاست خارجی جمهوری اسلامی‌ پس از انقلاب اسلامی ایران پرداخته است و موضوع مطالعه و تحقیق این فصل روابط انقلاب اسلامی ایران با منطقه غرب آسیا، کشورهای آسیای جنوبی و سه قدرت مهم جهانی یعنی آمریکا، روسیه و چین بوده و بر این مهم تأکید کرده است که ظرفیت های پراهمیتی برای ایجاد رابطه استراتژیک و مستحکم با کشورهای شرقی و منطقه غرب آسیا و آسیای جنوبی وجود دارد؛ ولی به علت نگرش های غرب گرایانه در کشور و یا نبود درک و شناخت کافی از این کشورها، از این فرصت ها بهره برداری نشده است.

امتیاز شما