امروز پنج شنبه  ۲۷ خرداد ۱۴۰۰

نسخه آزمایشی

آمار عملکرد شبکه‌ها در زمینه موضوعات اجتماعی در سال 99

مشاهده ۱۲۴
۱۴۰۰/۰۲/۱۳- ۱۲:۵۴
اداره کل آمار و توسعه فناوری اطلاعات سازمان صداوسیما در گزارشی، آمار برنامه‌های رسانه ملی را در خصوص برخی موضوعات اجتماعی در سال 1399 اعلام کرد.

به گزارش روابط عمومی رسانه ملی،  این آمار درباره موضوعات «امر به معروف و نهی از منکر»، «ترویج فرهنگ ایثار و شهادت»، «آلودگی هوا» و « مفاسداخلاقی واجتماعی» گردآوری شده است.

امر به معروف و نهی از منکر

براساس اطلاعات گردآوری‌شده، عملکرد حوزه‌های برنامه‌ساز سازمان با موضوع «امر به معروف و نهی از منکر» در سال 1399به میزان 824:23 ساعت بوده ‌است.

از این میزان  سهم شبکه‌های سراسری رادیویی31:03 ساعت، شبکه‌های سراسری تلویزیونی18:38 ساعت، شبکه‌های استانی رادیویی 696:23 ساعت، شبکه‌های استانی تلویزیونی71:57ساعت، بخش‌های خبری رادیویی1:17 ساعت و بخش‌های خبری تلویزیونی 5:05  ساعت بوده است.

از شبکه‌های رادیویی سراسری «شبکه معارف» با 18:06 ساعت، از شبکه‌های تلویزیونی سراسری «شبکه قرآن» با 8:30 ساعت

از شبکه‌های رادیویی استانی «شبکه رادیویی مرکز سیستان و بلوچستان» با  114:32 ساعت و از شبکه‌های تلویزیونی استانی 71:57 «شبکه تلویزیونی مرکز خراسان رضوی» با 6:48 ساعت بیشترین سهم را در پرداختن به این موضوع داشته اند.

 ترویج فرهنگ ایثار و شهادت

این گزارش حاکی است عملکرد حوزه‌های برنامه‌ساز سازمان با موضوع «ترویج فرهنگ ایثار و شهادت» در سال 1399 به میزان 8876:13 ساعت بوده ‌است که از این میزان شبکه  های سراسری رادیویی   1016:46ساعت، شبکه‌های سراسری تلویزیونی930:14    ساعت، شبکه‌های  استانی رادیویی2498:03   ساعت، شبکه‌های  استانی تلویزیونی   3510:47 ساعت، شبکه‌های  برون مرزی رادیویی 596:44 ساعت،

بخش‌های خبریرادیویی65:32 ساعت و بخش‌های خبری تلویزیونی258:07 ساعت از برنامه‌های خود را به این موضوع اختصاص داده اند.

در میان شبکه‌های رادیویی سراسری «شبکه فرهنگ» با 195:48 ساعت، شبکه‌های تلویزیونی سراسری «شبکه یک» با 150:09 ساعت، شبکه‌های تلویزیونی استانی «سیمای مرکز مازندران» با 198:44 ساعت، شبکه‌های رادیویی برون‌مرزی «رادیو عربی» با  255:18 ساعت، رکورددار پرداختن به موضوع «ترویج فرهنگ ایثار و شهادت»بوده اند.

آلودگی هوا

بر اساس این گزارشمعاونت های برنامه‌ساز سازمان در سال 1399 درباره موضوع «آلودگی هوا» 1085:41 ساعت برنامه روانه آنتن کرده اندکه شبکه‌های سراسری  رادیویی با  132:28 ساعت، شبکه‌های سراسری تلویزیونی با81:22ساعت، شبکه‌های استانی رادیویی با 433:25 ساعت، شبکه‌های استانی تلویزیونی با279:45 ساعت، بخش‌های خبری رادیویی با 22:43 ساعت و بخش‌های خبری تلویزیونی با 135:58 ساعت برنامه در پرداختن به این موضوع سهیم بوده اند.

 از شبکه‌های رادیویی سراسری «شبکه سلامت» با 30:11 ساعت، شبکه‌های تلویزیونی سراسری «شبکه پنج» با 25:10 ساعت، شبکه‌های رادیویی استانی«شبکه رادیویی مرکز تهران» با 57:33 ساعت، شبکه‌های تلویزیونی استانی «شبکه تلویزیونی مرکز قم» با 67:30 ساعت، بیش از سایر شبکه‌ها به این موضوع پرداخته اند.

 مفاسداخلاقی واجتماعی

عملکرد حوزه‌های برنامه‌ساز سازمان با موضوع « مفاسداخلاقی واجتماعی» در سال 1399به میزان  4893:20 ساعت بوده است.

شبکه‌های سراسری رادیویی1095:11 ساعت، شبکه‌های سراسری  تلویزیونی519:23ساعت، شبکه‌های  استانی رادیویی 1991:39 ساعت، شبکه‌های استانی تلویزیونی963:46 ساعت، بخش‌های خبری رادیویی 120:36 ساعت و بخش‌های خبری تلویزیونی202:45 ساعت در این زمینه سهم داشته اند.

بنا براین گزارش از شبکه‌های رادیویی سراسری «شبکه معارف» با 660:37 ساعت، از شبکه‌های تلویزیونی سراسری «شبکه یک» با 114:26 ساعت، از شبکه‌های رادیویی استانی «شبکه رادیویی مرکزخوزستان»با 289:46 ساعت و از شبکه‌های تلویزیونی استانی «شبکه تلویزیونی مرکزآذربایجان غربی» با 71:58  ساعت در پرداختن به موضوع  « مفاسداخلاقی واجتماعی»سهیم بوده اند.

 

متن دیدگاه
نظرات کاربران
تاکنون نظری ثبت نشده است
اخبار مرتبط

امتیاز شما