امروز شنبه  ۲ مهر ۱۴۰۱

ورود جلیلی به استودیوی «شمارش معکوس»

مشاهده ۲۷۵
۱۴۰۰/۰۳/۱۳- ۱۱:۲۰

سعید جلیلی برای حضور در برنامه «شمارش معکوس» رادیو ایران وارد ساختمان شهدای رادیو شد.

به گزارش روابط عمومی رسانه ملی، این برنامه جمعه ساعت 18 روی موج رادیو ایران می رود.

امتیاز شما