امروز شنبه  ۲ مهر ۱۴۰۱

حلیلی مقابل دوربین سیمای استان ها

مشاهده ۲۴۱
۱۴۰۰/۰۳/۱۶- ۱۴:۳۰

سعید جلیلی برای ضبط برنامه های استانی خود به ساختمان سیما آمد.

به گزارش روابط عمومی رسانه ملی، این برنامه‌ها برای گفت و گو با مردم 30 استان کشور به طور اختصاصی تدارک دیده شده است.

امتیاز شما