امروز شنبه  ۱۸ آذر ۱۴۰۲

درخشش همکاران مرکز کیش در جشنواره‌ها

مشاهده ۵۵۲
۱۴۰۱/۰۴/۲۰- ۱۵:۰۰

دو اثر از همکاران صدا و سیمای مرکز کیش در جشنواره‌های مختلف درخشید.

به گزارش روابط عمومی رسانه ملی؛ «زبان خودمان» کاری از محمد چگینی در قالب آگهی خدمات عمومی psa در جشنواره سراسری آیین سخن رادیو ایران حائز رتبه برتر شد. این اثر در کمتر از یک دقیقه بر پاسداشت زبان فارسی و پرهیز از استفاده از زبان بیگانه در فضای مجازی و جامعه هشدار داد. همچنین ندرت نوروزی از مدیران مرکز کیش با مستند «غریب دیرآشنا» حائز رتبه دوم در اولین جشنواره تولیدات رادیویی زیارت شد و توانست لوح جشنواره را به خود اختصاص دهد.

امتیاز شما