امروز دوشنبه  ۱۷ بهمن ۱۴۰۱

رادیو ایران و مطالبه دانشجویان

مشاهده ۸۰
۱۴۰۱/۰۹/۱۶- ۱۰:۰۸

برنامه «بحث روز» چهارشنبه 16آذر، با حضور کارشناسان و صاحب نظران به تحلیل و بررسی ابعاد مطالبه گری دانشجو از سال 32 تا 1401 می‌پردازد.

به گزارش روابط عمومی رسانه ملی، تمام 16 آذرها بعد از سال 1332 به فریادهای استعمار ستیزی تبدیل شده است .هشداری که از دانشکده فنی دانشگاه تهران در سال 32 شروع شد و با شهادت شهید بزرگ نیا، قند چی و شریعت رضوی ادامه داشته است .

 فاطمه عبدالوند سردبیر برنامه «بحث روز» بیان کرد: مطالبه گری نیاز یک کشور است و دانشجو در راس این مطالبه گری است چرا که خروجی تمام ارکان کشور از محیط دانشگاه و دانشجویان دانشگاه‌ها شکل می‌گیرد.

وی ادامه داد: مصداق بارز آن در آذر 1332 رقم خورده است. موضوعی که امسال 16 آذر متفاوتی را نسبت به سال های قبل ایجاد کرده و نقش دخالت های آمریکا در امور داخلی کشور بیش از پیش پررنگتر و نگاه دانشجو برای ممانعت از این دخالت هم پررنگ است .

 عبدالوند افزود: از همین رو دربرنامه «بحث روز» با حضور زینب رستگار دانشجوی دکتری و کارشناس مطالعات زنان و ریحانه کرمانی دانشجوی ارشد هنر، به ابعاد مختلف و متنوع این مطالبه گری از سوی دانشجویان و تعامل مسئولین با آنها می‌پردازیم.

 گفتنی است «بحث روز» به سردبیری فاطمه عبدالوند و اجرای محمد رضا قربانی  چهارشنبه‌ها ساعت 12:20 از رادیو ایران پخش می‌شود.

امتیاز شما