امروز يك شنبه  ۱۳ اسفند ۱۴۰۲

شتاب دهی به تحول با انتصابات جدید در شبکه تهران

مشاهده ۴۸۲
۱۴۰۲/۰۹/۰۶- ۱۲:۴۳

ظهر امروز دوشنبه 6 آذر 1402 مراسم تکریم و معارفه «قائم مقام شبکه تهران سیما، معارفه مشاور هنری مدیر شبکه و دبیر ستاد انتخابات شبکه تهران سیما» با حضور مدیران شبکه تهران سیما برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی رسانه ملی، دکتر محمد باقر اعلمی مدیر شبکه تهران سیما، ضمن تقدیر از تلاش های ارزشمند مهدی کریمی زارچی، مرتضی جاسبی را به عنوان "قائم مقام مدیر شبکه تهران سیما" منصوب کرد.

وی همچنین امیر حسین خرمشاهی و مهدی مهدیقلی را به ترتیب به عنوان "مشاور امور هنری مدیر شبکه تهران سیما و دبیر ستاد انتخابات شبکه تهران سیما" منصوب کرد.

مدیر شبکه تهران در حکم "قائم مقام شبکه تهران سیما" به بازنگری سند تحول شبکه منطبق با راهبردها و رویکردهای جدید ابلاغی، ایجاد هماهنگی بین گروه‌های برنامه ساز، مدیریت های ستادی و پشتیبانی با هدف تسهیل و تسریع در امور، بازنگری در شوراهای تخصصی و محتوایی شبکه و ایجاد ساز و کار مناسب جهت تعامل و ارتباط با نهاد ها و ارگان‌های استان تهران با هدف هم افزایی در امور رسانه ای و فرهنگی تاکید کرده است.

وی همچنین در حکم انتصاب "مشاور امور هنری مدیر شبکه تهران سیما"، بر تشکیل شورای راهبردی شبکه با حضور جمعی از متخصصین فرهنگی، هنری و اساتید محترم دانشگاه، حضور موثر در شوراهای مختلف تخصصی و محتوایی شبکه و ایجاد ساز و کار مناسب برای نظارت محتوایی و هنری بر برنامه‌های تولیدی بر اساس رویکرد های جدید شبکه، بازنگری مناسب در هویت بصری و وحدت رویه گرافیکی در تولیدات شبکه با تعامل با مدیران گروه‌های برنامه ساز و تشکیل گروه هنری شبکه با حضور متخصصان درون و برون سازمانی نیز تاکید شده است.  

دکتر اعلمی همچنین در حکم انتصاب "دبیر ستاد انتخابات شبکه تهران سیما" به توجه جدی تولیدات شبکه به چهار راهبرد سلامت، امنیت، مشارکت و رقابت در انتخابات پیش رو، نظارت کامل بر برنامه‌های انتخاباتی با همکاری مدیران گروه‌های برنامه ساز، حضور موثر در جلسات ستاد انتخابات سازمان و ستاد انتخابات استان تهران، ایجاد ساز و کار مناسب جهت انعکاس بیش از پیش شهرستان‌های تهران تاکید کرده است.

امتیاز شما