امروز يك شنبه  ۲ ارديبهشت ۱۴۰۳
با اعطای مجوز به هشت سکوی صوت‌وتصویر فراگیر
با اعطای مجوز به هشت سکوی صوت‌وتصویر فراگیر

شمار سکوهای مجوزدار ساترا به ۴۳۷ افزایش یافت

مشاهده ۱۶۸
۱۴۰۲/۱۲/۱۲- ۱۹:۱۵
تعداد بازدید:168

ساترا به هشت سکوی صوت‌وتصویر فراگیر مجوز اعطا کرد و تعداد سکوهای دارای مجوز از این سازمان به ۴۳۷ سکو رسید.

به گزارش روابط عمومی رسانه ملی، هشت سکوی «سریا فیلم»، «منابع آموزشی هنر و رسانه»، «سرزمین آموزش»، «شگفت‌انگیزان»، «شبکه جهانی تعزیه»، «فیلم نیک»، «سینما همراه» و«مالی ایرانیان» مجوزهای خود را از ساترا دریافت کردند و تعداد سکوهای دارای مجوز از ساترا به ۴۳۷ سکو رسید.

این هشت سکوی صوت‌وتصویر فراگیر در هفته گذشته مجـوز فعالیـت خـود را از سـاترا دریافـت کرده‌اند. این رسانه‌ها بـا سپری کردن مراحل اداری، احراز شرایط صدور مجوز و شرکت در دوره‌های «مدیریت رسانه» و «مهارت ارزیابی محتوا» موفق بـه اخذ مجوز از سازمان تنظیم مقررات رسانه‌های صوت‌وتصویر فراگیر (ساترا) شده‌اند.

رســانه‌های صوت‌وتصویــر فراگیــر می‌تواننــد بــا مراجعــه بــه وبــگاه ســاترا بــه نشــانی www.satra.ir در بخــش ســامانه صــدور مجــوز این سازمان و یا مراجعه به نشانی https://mojavez.ir و انتخاب سازمان صداوسیما در بخش جست‌وجوی پیشرفته، برای گرفتن مجوز اقــدام کننــد.

امتیاز شما