امروز شنبه  ۱۹ آذر ۱۴۰۱
سرویس:انتخاباتسرویس:عبدالناصر همتی
تاریخ خبر : پنج شنبه ۶ خرداد ۱۴۰۰- ۱۵:۲۶
ورود همتی به ساختمان تولید سیما برای صحبت رودر رو با مردم
عبدالناصر همتی برای ضبط برنامه «رئیس حمهور» وارد استودیوی شماره 13 شد.
به گزارش روابط عمومی رسانه ملی، نامزدها در برنامه «رئیس جمهور»، که از شبکه یک پخش می‌شود، رو در رو با دوربین از برنامه‌هایشان می‌گویند. این برنامه ساعت 19:15 هشتم خرداد پخش می شود.
© 2019- pr.irib.ir - Contact us :pr@irib.ir