امروز سه شنبه  ۲۴ تير ۱۳۹۹

نسخه آزمایشی

دغدغه‌های اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی رسانه ملی روی آنتن

مشاهده ۱۴۳
۱۳۹۹/۰۲/۳۱- ۱۱:۰۶
ادراه کل امارو توسعه فنآوری اطلاعات معاونت پژوهش برنامه‌ریزی ونظارت در تکمیل گزارش عملکرد معاونت‌های برنامه‌ساز در سال 1398 در زمینه موضوعات مختلف اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و سیاسی آماری به شرح زیر اعلام کرد:

به گزارش روابط عمومی رسانه ملی، براین اساس این آمار معاونت‌های برنامه ساز رسانه ملی در سال گذشته صدها ساعت برنامه در زمینه اقدامات دولت ، ترویج فرهنگ ازدواج آسان، حاشیه نشینی و بافت‌های فرسوده، مفاسد اخلاقی و اجتماعی، مناطق بحرانی و حاد، مشروبات الکلی، طلاق، حفاظت از محیط زیست،  توسعه و ترویج زبان و ادبیات فارسی، الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت، اصل 44 قانون اساسی و سند چشم‌انداز بیست سالۀ کشور تولید و پخش کرده‌اند.

انعکاس فعالیت‌ها و اقدامات اعضای هیئت دولت

بر اساس این امار معاونت‌های برنامه ساز رسانه ملی در زمینه «انعکاس فعالیت‌ها و اقدامات اعضای هیئت دولت» هزارو 542 ساعت برنامه تولید کرده اند که به تفکیک در جدول زیر آمده است:

بر این اساس از میان شبکه‌های سراسری رادیو، رادیو اقتصاد با 18ساعت برنامه، شبکه تلویزونی خبر با 162ساعت، شبکه‌های رادیویی استانی رادیو تهران و رادیو گیلان،و شبکه تلویزونی اردبیل با 7ساعت برنامه  و شبکه برون‌مرزی العالم با 4ساعت برنامه  بیشترین زمان را به این موضوع اختصاص داده‌اند.

حاشیه‌نشینی و بافت‌های فرسوده

موضوع «حاشیه‌نشینی و بافت‌های فرسوده» در سال 1398 به میزان 2هزارو229 ساعت بوده که به تفکیک در جدول ذیل اعلام شده است:

 بر اساس این آمار، شبکه رادیویی گفت‌وگو با 27ساعت، شبکه دو سیما با 73ساعت، شبکۀ رادیویی مرکز اصفهان با 114ساعت، شبکۀ تلویزیونی مرکز خراسان شمالی با 30ساعت بیشترین میزان پخشرا در این زمینه داشته‌اند.

ترویج فرهنگ ازدواج آسان، آگاهانه و پایدار

براساس اطلاعات گردآوری‌شده، عملکرد حوزه‌های برنامه‌ساز سازمان با موضوع «ترویج فرهنگ ازدواج آسان، آگاهانه و پایدار» در سال 1398، به میزان 3658:09 ساعت بوده که در جدول ذیل به تفکیک درج شده است:

بر این اساس شبکه رادیویی جوان با 88ساعت، شبکه یک سیما با 815ساعت، رادیوی استانی اردبیل با 66ساعت و سیمای مرکز اردبیل با 53ساعت برنامه  از سایر شبکه‌های رسانه ملی بیشتر به این موضوع پرداخته‌اند.

مفاسد اخلاقی و اجتماعی

برنامه‌های تولید شده با موضوع «مفاسد اخلاقی و اجتماعی» در سال 1398به 3هزارو496 ساعت بوده که شرح آن به تفکیک در ذیل آمده است:

از این میزان شبکه رادیویی معارف با 277ساعت، شبکه سلامت سیما با 206ساعت، شبکه رادیویی مرکز کردستان با71 ساعت و شبکه تلویزیونی مرکز البرز با 54ساعت برنامه بیشتراز سایر شبکه‌ها به اینموضوع پرداخته اند.

مناطق بحرانی و حاد

زمان برنامه‌های پخش شده درباره موضوع «مناطق بحرانی و حاد» نیز در این سال 297ساعت بوده که ساعات پخش شده آن به تفکیک به قرار زیر است:

شبکۀ رادیویی مرکز آذربایجان غربی ‌با  34 ساعت، شبکۀ تلویزیونی مرکز سیستان و بلوچستان با 18 ساعت از سایر شبکه‌های استانی در این زمینه پیشی گرفته‌اند.

مشروبات‌الکلی

موضوع «مشروبات‌الکلی» نیز در سال 1398 در شبکه‌های متعدد رسانه ملی زمانی به میزان733ساعت به خود اختصاص داده که به تفکیک در جدول زیر آمده‌است:

از این میزان شبکهرادیویی سلامت با 35ساعت، شبکه تلویزیونی سلامت با 21ساعت، شبکۀ رادیویی مرکزکردستان  با 44 ساعت و شبکۀ تلویزیونی مرکز گلستان  با13 ساعت بیش از سایر شبکه‌ها به اینموضوع پرداخته‌اند.

طلاق

بر اساس این آمار برنامه‌های با  موضوع «طلاق» نیز سال گذشته به میزان هزارو167 ساعت بوده که به تفکیک در جدول ذیل درج شده است:

در این زمینه شبکه‌های مختلف رسانه ملی بسته به مأموریتشان هر یک میزانی از پخش برنامه‌هایشان را به این موضوع اختصاص داده اند که از میان این شبکه‌ها شبکۀ رادیویی ورزش  با 80 ساعت، شبکه خبر با 124ساعت، شبکۀ رادیویی مرکز قم با 24 ساعت، شبکۀ تلویزیونی مرکز فارس با 22 ساعت بیشتر به این موض1وع پرداخته‌اند.

حفاظت، احیا و بهره برداری پایدار از محیط زیست

براساس اطلاعات گردآوری‌شده، عملکرد حوزه‌های برنامه‌ساز سازمان با موضوع «حفاظت، احیا و بهره برداری پایدار از محیط زیست»در سال 1398، به میزان 3هزارو 71 ساعت بودهکه به تفکیک در جدول ذیل آمده است:

بر اساس این آمار از شبکه‌های رادیویی سراسری  رادیو ایران  با  77 ساعت، از شبکه‌های تلویزیونی سراسری «شبکۀ دو» با 72ساعت، از شبکه‌های رادیویی استانی شبکۀ رادیویی مرکزکیشبا 214 ساعت و ازشبکه‌های تلویزیونی استانی شبکۀ تلویزیونی مرکزخوزستانبا 33ساعت، بیشترین میزان پخش را در زمینه این موضوع داشته اند. ازشبکه‌های تلویزیونی برون‌مرزی نیز شبکۀ جام جم در مجموع یک ساعت به این موضوع پرداخته است.

توسعه و ترویج زبان و ادبیات فارسی

بنا بر این گزارش، عملکرد معاونت‌های برنامه‌ساز رسانه ملی با موضوع « توسعه و ترویج زبان و ادبیات فارسی»در سال 1398 به میزان 3هزارو 856 ساعت بوده که به تفکیک در جدول ذیل درج شده است.

بنا بر این امار، از شبکه‌های رادیویی سراسری رادیو ایران با 440ساعت، از شبکه‌های تلویزیونی شبکۀ چهار با 151ساعت، از شبکه‌های رادیویی استانی شبکۀ رادیویی مرکز قزوین با 118ساعت، از میان شبکه‌های تلویزیونی استانی شبکۀ تلویزیونی مرکز قزوین» با 6 ساعت، از شبکه‌های رادیویی برون‌مرزی رادیو عربی با49 ساعت و از شبکه‌های تلویزیونی برون‌مرزی شبکۀ جام‌جم با 58ساعت، بیشتراز سایرین در زمینه این موضوع برنامه پخش کرده‌اند.

الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت

براساس اطلاعات گردآوری‌شده، عملکرد حوزه‌های برنامه‌ساز سازمان با موضوع «الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت» در سال گذشته به میزان 3هزارو878 ساعت بوده که به تفکیک در جدول ذیل ثبت شده است:

که بر این اساس از شبکه‌های رادیویی سراسری رادیو فرهنگ با 335ساعت، از شبکه‌های تلویزیونی سراسری شبکۀ خبر با  815  ساعت، از شبکه‌های رادیویی استانی شبکۀ رادیویی مرکز کیش با 63ساعت، از شبکه‌های تلویزیونی استانی سیمای مرکز کهگیلویه‌وبویراحمد با 8ساعت، از شبکه‌های رادیویی برون‌مرزی رادیو آلبانیایی با 79ساعت و شبکه‌های تلویزیونی برون‌مرزی شبکۀ سحر با 190ساعت، بیشتر از سایر شبکه‌ها به این موضوع پرداخته‌اند.

اصل 44 قانون اساسی

موضوع « اصل 44 قانون اساسی» نیز در برنامه‌های رسانه ملی در سال گذشته 5هزارو767ساعت به خود اختصاص داده که به تفکیک در جدول زیر آمده‌است.

بر اساس این امار از شبکه‌های رادیویی سراسری رادیو اقتصاد  با  607ساعت، از شبکه‌های تلویزیونی سراسری  شبکۀ پنج با 37  ساعت، از شبکه‌های رادیویی استانی مرکز فارس با  120ساعت و از شبکه‌های تلویزیونی استانی مرکز سیستان و بلوچستان با 242 ساعت، بیشترین میزان پخش را در این زمینه  داشته‌اند.

سند چشم‌انداز بیست سالۀ کشور

موضوع «سند چشم‌انداز بیست سالۀ کشور» در سال 1398 نیز به میزان 7هزارو401ساعت به خود اختصاص داده که به تفکیک در جدول ذیل اعلام شده است:

بنا بر این آمار از شبکه‌های رادیویی سراسری رادیو  اقتصاد با  500ساعت، از شبکه‌های تلویزیونی سراسری شبکۀ یک با 522 ساعت، از شبکه‌های رادیویی استانی شبکۀ رادیویی مرکز فارس با 123ساعت و از شبکه‌های تلویزیونی استانی مرکز سیستان‌وبلوچستان با  263ساعت، از سایر شبکه‌ها در زمینه پخش برنامه با این موضوع پیشی گرفته‌اند.

متن دیدگاه
نظرات کاربران
تاکنون نظری ثبت نشده است

امتیاز شما