امروز شنبه  ۲ مهر ۱۴۰۱

جایگاه علم آموزی در اسلام با «مکارم خوبان»

مشاهده ۱۹۰
۱۴۰۰/۰۳/۲۳- ۱۰:۴۰

برنامه«مکارم خوبان» در رادیو معارف فردا 24 خرداد، سخنرانی آیت الله حق شناس درخصوص ثمرات علم را روی آنتن می برد.

به گزارش روابط عمومی رسانه ملی، در ادیان گوناگون به تناسب به فراگیری علم و دانش تأکید و توصیه شده است، اما هیچ دینی همانند اسلام به آموختن علوم گوناگون و یاد دادن آن به دیگران به منظور رواج علم و دانش میان مردم تأکید نکرده است.

در برنامه «مکارم خوبان» فردا، آیت الله عبدالکریم حق شناس به بررسی و جایگاه علم از منظر دین می‌پردازد.

اهمیت و ضرورت علم آموزی، ترویج و آموختن علم به دیگران، ثمرات دنیوی و اخروی علم و ...از جمله محورهای برنامه است.

برنامه «مکارم خوبان» به همت گروه فرهنگ و جامعه طراحی و تولید می‌شود که تهیه کنندگی این برنامه را محمدحسین آزما برعهده دارد.

گفتنی است این برنامه هر روز ساعت 6:30 از رادیو معارف به روی آنتن می رود. 

امتیاز شما