امروز شنبه  ۱۹ آذر ۱۴۰۱

مدرسه تلویزیونی ایران برگزیده بیست و دومین دوره جایزه ترویج علم ایران

مشاهده ۲۲۶
۱۴۰۰/۱۰/۰۵- ۱۰:۴۶

در اختتامیه بیست و دومین دوره مراسم انجمن ترویج علم ایران و به پاس خدمات شایسته و بی‌وقفه آموزشی در دوره کرونا، از مدیر شبکه آموزش سیما و برنامه مدرسه تلویزیونی ایران قدردانی شد.

به گزارش روابط عمومی رسانه ملی، در اختتامیه بیست و دومین دوره مراسم انجمن ترویج علم ایران که در روز پنجشنبه دوم دی‌، برگزار شد، از دکتر مسعود احمدی افزادی، مدیر شبکه آموزش سیما تشکر شد.
همچنین از برنامه مدرسه تلویزیونی ایران در بخش ترویج علم و معلمان مناطق کم‌برخوردار بزرگداشت محمد بهمن بیگی از جلال جلیلی و شهناز عشایری با اهدای جوایز قدردانی شد.
در این مراسم از سازمان صدا و سیما و شبکه آموزش سیما در بخش نهاد مروج علم و برنامه مدرسه تلویزیونی ایران در بخش ترویج علم و رسانه در بیست و دومین دوره انجمن ترویج علم ایران سپاسگزاری به عمل آمد.

امتیاز شما