امروز شنبه  ۱ ارديبهشت ۱۴۰۳

نشست مدیر شبکه کودک با دست‌اندرکاران صنایع لبنی

مشاهده ۱۵۷
۱۴۰۲/۱۰/۱۱- ۰۷:۴۵

محمد صادق باطنی مدیر شبکه کودک در دیدار با دست‌اندرکاران صنایع لبنی بر تولید برنامه‌هایی با موضوع مصرف شیر تاکید کرد.

به گزارش روابط عمومی رسانه ملی، این جلسه با حضور تعداد زیادی از  تولید کنندگان صنایع لبنی و مدیر شبکه کودک و برنامه سازان حوزه کودک تشکیل شد تا در خصوص مشارکت ساخت برنامه با موضوع مصرف شیر گفتگو شود.

همزمانی توزیع شیر در مدارس، توسط دولت در تمامی استان‌ها بهانه خوبی است تا برنامه سازان کودک برای ترویج مصرف شیر در میان کودکان و خردسالان دست به کار شوند.

همچنین در این جلسه به جهت آشنایی تولید کنندگان صنایع لبنی در مورد نحوه ساخت برنامه‌ها و ساختار و قالب های متنوع برای خردسالان و کودکان گفتگو شد تا با مشارکت بیشتر این صنایع برنامه‌های جدیدی تولید شود.

تصاویر

امتیاز شما